เดอะวันประกันภัย

เดอะวันประกันภัยให้ไออุ่นกับลูกค้าทุกคน

เบี้ยประกัน

ไม่กำหนด

ระยะคุ้มครอง

ไม่กำหนด

อายุรับประกัน

ไม่กำหนด


Read Time:2 Minute, 34 Second

รู้จักเดอะวันประกันภัย ก่อนถูกสั่งปิดเซ่นโควิดเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ

บริษัทเดอะวันประกันภัย หรือที่เรารู้จักกันในเดอะวันประกันภัยชื่อเดิมว่า “สินทรัพย์ประกันภัย” โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มศรีอรทัยกุล เจ้าขอร้านเพชรชื่อดังนามว่า “บิวตี้เจมส์” และสำหรับเดอะวันประกันภัยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เปิดให้บริการด้านประกันภัย เช่น เดอะวันประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยใหม่ล่าสุดก่อนถูกสั่งปิด นั่นก็คือเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ เดอะวันประกันภัยโควิด ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการติดโควิด – 19 แต่เมื่อโควิดไม่จบ คนที่จบก็คือเดอะวันประกันภัย ที่ตั้งแต่ออกกรมธรรม์เดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ เดอะวันประกันภัยโควิดก็ขาดทุนจนทำให้ต้องอยู่ในสภาพฐานะทางการเงินไม่มั่นคง และเป็นบริษัทประกันล้มละลาย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และได้ทำการสั่งปิดเดอะวันประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

อัพเดทข่าวเดอะวันประกันภัย pantip ลูกค้าประกันเดอะวันขอรับเบี้ยคืนยังไง 

สำหรับผู้ที่ต้องการเคลมเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ เดอะวันประกันภัยโควิด และเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้ว ให้ติดต่อที่กองทุนประกันวินาศภัยเพื่อขอรับชำระหนี้ หากยังไม่ได้ยื่นคำร้อง ให้ยื่นคำร้องเพื่อค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย
ผู้ถือกรมธรรม์เดอะวันประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเดอะวันประกันภัยโควิด สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโควิด – 19 ได้ที่บริษัท ทิพยประกันภัย หรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองได้ที่บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้ถือกรมธรรม์เดอะวันประกันภัยทุกประเภท ขอรับเบี้ยประกันภัยที่เหลือได้จากกองทุนประกันวินาศภัย หรือใช้เบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืน ใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อประกันภัยได้ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่กองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือติดต่อสายด่วน 1186 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการขอรับชำระหนี้เดอะวันประกันภัย

เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย ผู้เอาประกันเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ เดอะวันประกันภัยโควิด (ในกรณีเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย) จะต้องเตรียมเอกสารทั้งต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 222 ชุด ดังนี้ 

  • กรมธรรม์เดอะวันประกันภัย 
  • ใบเคลม หรือใบนัดชำระหนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงมูลหนี้ 
  • บัตรประชาชนของผู้ทำเดอะวันประกันภัย
  • หากเป็นนิติบุคคล จะต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ในกรณีเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย จะต้องเตรียมต้นฉบับพร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

  • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ 
  • บัตรประชาชนของผู้ทำเดอะวันประกันภัย
  • หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้ 
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ประกันสุขภาพวิริยะบริการชั้น 1 ด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพวิริยะบริการชั้น 1 ด้านสุขภาพ

เบี้ยประกัน

ถึง เริ่มต้น 1,227 บาท/เดือน

ระยะคุ้มครอง

ถึง คุ้มครองถึงอายุ 100 ปี

อายุรับประกัน

ตั้งแต่ 16-65 ปี

ประกัน fwd เจ็บป่วย อุบัติเหตุ fwd พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

ประกัน fwd เจ็บป่วย อุบัติเหตุ fwd พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

เบี้ยประกัน

ถึง ขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

โตเกียวมารีน มีประกันหลากหลายประเภท

โตเกียวมารีน มีประกันหลากหลายประเภท

เบี้ยประกัน

ถึง ขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประเภทประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประเภทประกัน