เบอร์โทรสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ประกันสังคมในห้างมีที่ไหนบ้าง

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร  เพื่อนที่รู้ใจคนทำงาน

การทำงานถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในวิถีชีวิตของคนเรา ที่ต้องทำงานหาเงินมาเพื่อยังชีพ เลี้ยงปากท้อง แต่การทำงานในปัจจุบันก็ถือว่าดีกว่าสมัยก่อนมาก เพราะนอกจากเราจะได้รับค่าจ้างต่าง ๆ แล้ว เรายังได้รับสวัสดิการในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเราระหว่างที่เราทำงานอีกด้วย โดยมีอยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขของคนในสังคม และคุ้มครองแรงงานให้ได้มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิการของคนทำงาน และดูแลนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม  สำหรับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพ ที่มีหน้าที่ดูแลลูกจ้าง และนายจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีบริการอะไรบ้าง และการติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอย่างไร วันนี้เราไปดูรายละเอียดกัน

2. บริการของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 

สำหรับการติดต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อเข้ารับบริการต่าง ๆ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ก็มีบริการทั้งแบบที่สาขา และบริการทางออนไลน์ ดังนี้ 

 • การลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามกฎหมายประกันสังคม
 • การแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน
 • การลงทะเบียนส่งเงินสมทบ การขอรับเงินชดเชยตามกฎหมายประกันสังคม
 • การขอรับค่าทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม

เรียกได้ว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร มีบริการที่ครอบคลุม ทุกความต้องการของคนทำงาน รวมทั้งผู้ประกอบการครบครัน สะดวกรวดเร็ว เลือกใช้บริการติดต่อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect หรือใช้บริการที่สาขาก็ได้ 

 

3. อยากติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ทำอย่างไร?

การติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ทำได้อย่างง่ายดาย ใครที่สงสัยว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครมีกี่พิ้นที่ ตรงนี้บอกเลยว่ามีสำนักงานประกันสังคมสาขา ใกล้บ้านท่านให้เลือกเข้าไปใช้บริการ ดังนี้ 

 1. สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ นนทบุรี
 2. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เขตดุสิต
 3. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เขต จตุจักร
 4. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพิ้นที่ 3 เขต ดินแดง
 5. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เขต บางรัก
 6. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 เขต ธนบุรี
 7. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6  เขต บางแค
 8. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เขต บางบอน
 9. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เขต ประเวศ
 10. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เขต บางประปิ
 11. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 เขต มีนบุรี
 12. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 เขต ยานนาวา
 13. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 เขต วัฒนา

นอกจากนี้หากใครไม่สะดวกไปติดต่อ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ตามสาขาต่าง ๆ ข้างต้น และอยากทราบว่า ประกันสังคมในห้างมีที่ไหนบ้าง ตรงนี้ขอให้คำตอบว่าเนื่องจากสาขาของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครมีจำนวนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของกรุงเทพมหานครแล้ว ดังนั้นประกันสังคมในห้าง จึงมีแต่ต่างจังหวัดเท่านั้น  โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อตามเบอร์โทรประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ได้ที่ 0-2956-2345